Windows có thể tự động treo thiết bị USB khi chúng không được sử dụng nhằm giúp tiết kiệm năng lượng. Nhưng điều này có thể gây ra sự cố…
Đọc tiếp