Cận thị hiện là bệnh về mắt phổ biến ở mọi lứa tuổi, đặc biệt trẻ em là đối tượng mắc bệnh cận thị ngày càng cao. Vậy ngoài cách phải gắn bó…
Đọc tiếp