Việc phải đeo kính để điều chỉnh tật khúc xạ của mắt gây cản trở sinh hoạt thường ngày của người bị cận thị. May mắn là với những kỹ…
Đọc tiếp