Biết sếp cũng chỉ chơi bời qua đường nhưng tôi cứ biện minh rằng đó là tình yêu nên càng lún sâu và giờ thì mọi chuyện bị vỡ lở...…
Đọc tiếp