Một chuyên gia khởi nghiệp kể chuyện trước đây ông từng theo học một khóa đào tạo lãnh đạo chiến lược tại Học viện Quản lý châu Á (Asian Institute…
Đọc tiếp