Nếu bạn là người yêu IT thì phải chấp nhận với áp lực của công việc, phải thường xuyên bị stress, đồng thời luôn luôn học hỏi những điều mới,…
Đọc tiếp