Tải file lên Dropbox từ Facebook Messenger bằng cách sử dụng bot Alfredo sẽ giúp nhiều bạn đọc không cần mất thời gian tải từng file nữa. Ảnh minh hoạ:…
Đọc tiếp